Home

Bop Pro is een adviesbureau gespecialiseerd in de realisatie van de Balance-of-Plant (onderbouw) van onshore windparken. De naam Bop Pro is de afkorting van Balance-of-Plant Project management. De Balance-of-Plant bestaat onder andere uit de volgende bouwonderdelen:

  • Hardstands voor de hoofdkraan, hulpkranen en opslag materiaal
  • Betonnen fundamenten ten behoeve van de windturbine
  • Parkwegen inclusief aansluiting op openbare wegen
  • Kabeltracé
  • Waterhuishouding

Bop Pro biedt opdrachtgevers een helpende hand bij leidinggevende, adviserende en toetsende taken op het gebied van Balance-of Plant die nodig zijn om het beoogde resultaat van het windparkproject te bereiken. Onze dienstenverlening betreft:

  • Project management
  • Consultancy (advies)
  • Site management (bouwbegeleiding)
  • Supervision (kwaliteitstoezicht)

Bop Pro is actief in Nederland en België. Dienstverlening voor projecten in andere landen is mogelijk.